Ampiaiset

Suomessa on useita toisiaan muistuttavia ampiaislajeja. Ampiaisten kohdalla on tärkeää tunnistaa haitallinen laji, sillä emme halua vahingoittaa pölyttäviä mehiläisiä tai muita hyötyeläimiä. Sen sijaan pistävät ja suoranaista haittaa aiheuttavat lajit tulee hävittää jo turvallisuussyistä.

Monesti pesän naaras talvehtii suojassa, esimerkiksi ullakolla tai varastossa. Naaras aloittaa pesänrakennuksen ja keväisin pesä ja yhdyskunta kasvavat suuresti. Pesät ovat yksivuotisia, mutta on tärkeää hävittää haitallinen yhdyskunta tehokkaasti, sillä ampiaiset tekevät monesti pesän samaan ympäristöön seuraavanakin vuonna.